EL PROJECTE

Tot i que l’associació entre la protecció del medi ambient i els esdeveniments esportius no és un tema nou (el canvi climàtic es va esmentar per primera vegada a l’informe oficial final dels Jocs Olímpics d’hivern de Nagano el 1998), recentment s’ha convertit en un tema crucial per a la majoria de les organitzacions esportives. Algunes d’elles fins i tot han posat la sostenibilitat al capdavant de la seva agenda, com ara París 2024 i el seu ambiciós objectiu: convertir-se en “els Jocs Olímpics més sostenibles de la història”.

De fet, l’experiència ens ha demostrat com les activitats esportives i els esdeveniments esportius poden tenir impactes al territori. En casos extrems, que és força habitual, la pressió humana exercida en determinats entorns pot tenir un efecte ambiental negatiu.

LA IDEA

DESCRIPCIÓ GENERAL

GREEN TEAM pretén donar suport als organitzadors d’esdeveniments esportius, com federacions, confederacions i administracions, en l’organització d’esdeveniments esportius sostenibles i respectuosos amb el medi ambient fent que la pràctica esportiva sigui més “verda” i implementant un mètode organitzatiu respectuós amb el medi ambient.

Per tal que aquests esdeveniments siguin el més inclusius possible, els actes del projecte GREEN TEAM fomentaran el voluntariat entre les poblacions marginades, especialment els joves en risc d’exclusió.

OBJECTIUS

GREEN TEAM pretén crear una metodologia que promogui esdeveniments esportius més ecològics i inclusius treballant amb confederacions i federacions d’arreu d’Europa.

METES

1.- CREAR VINCLES ENTRE ELS DIFERENTS AGENTS DEL TERRITORI PER SENSIBILITZAR ELS ESPORTS

1.1 Destacar la necessitat de crear vincles hegemònics entre els diferents agents del territori per fomentar aquests esdeveniments i ser un sector més reeixit, l’administració i la ciutadania de la importància dels esdeveniments esportius sostenibles.

1.2. Promoure l’educació ambiental i la necessitat de la població de practicar esport.

1.3 Alinear els objectius del projecte amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

1.4 Fomentar la participació i la constància del voluntariat, és a dir, la ciutadania activa.

2.- DISSENYAR I IMPLEMENTAR EL CONCEPTE DE SEGELL DE SOSTENIBILITAT (AMB L’APRENENTATGE DIGITAL) PER A CONFEDERACIONS I FEDERACIONS

2.1 Promocionar l’aprenentatge digital en federacions esportives.

2.2 Animar les confederacions i federacions a ser més sostenibles per servir d’exemple per als seus clubs.

3.- CREAR UNA METODOLOGIA PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS MÉS ECOLÒGICS I INCLUSUS
 
3.1 Publicar materials en línia fàcils d’utilitzar que arribin a diferents sectors per animar les organitzacions a promocionar aquest tipus d’esdeveniments.

ACCIONS

REVISIÓ LITERÀRIA I MAPEIG

CREACIÓ D'UNA EINA D'APRENENTATGE EN LÍNEA

ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS SOSTENIBLES I INCLUSIUS

DIFUSIÓ I DISSEMINACIÓ